Θεσσαλονίκη 12 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-​Νέων Μουδανιών
Emailinfo@megaguard.gr
  • Ελληνικα
  • Αγγλικα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει δίκτυο πυρανιχνευτών, που εξασφαλίζουν άμεσο εντοπισμό κινδύνου με αξιοπιστία και ακρίβεια. Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα πυρανίχνευσης, λαμβάνουμε οπτική και ηχητική επιβεβαίωση. Επιπλέον το Κέντρο λήψης σημάτων λαμβάνει το σήμα ενεργοποίησης του συναγερμού και ενημερώνει τις αρχές.

Η πυρανίχνευση αποτελείτε από ανιχνευτές ιονισμού, θερμοκρασίας, φλόγας, ορατού καπνού. Μετά από μελέτη της εγκατάστασης τοποθετούνται και μπουτόν που χρησιμοποιούνται για την ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο μπορεί το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ή οι ένοικοι σε μια εγκατάσταση να ενεργοποιήσουν άμεσα το σύστημα ειδοποίησης και να προσφέρουν πολύτιμα δευτερόλεπτα ή λεπτά στην αντιμετώπιση του κινδύνου.

Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα και η θερμική κάμερα για την εντόπιση πυρκαγιάς. Οι εφαρμογές είναι πολλές και ανάλογα με την εγκατάσταση προτείνεται ο συνδυασμό των καμερών με τους ανιχνευτές και προτείνεται και η οπτική επιβεβαίωση για οποιοδήποτε συμβάν.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ

Μια μελέτη πυρανιχνεύσεως πρέπει να βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση των στοιχείων που επηρεάζουν τις βασικές επιλογές, όπως:

α) Το είδος, το μέγεθος, η έκταση, η θέση και η χρήση της εγκατάστασης που θέλουμε να επιτηρήσουμε.

β) Το περιεχόμενο που υπάρχει στο χώρο και οι ιδιομορφίες που έχει. Πρέπει να υπολογίσουμε όχι μόνο το μόνιμο περιεχόμενο αλλά και το περιεχόμενο που μπορεί να φιλοξενηθεί έστω και προσωρινά.

γ) Οι ανάγκες της εγκατάστασης και των ατόμων που βρίσκονται εκεί, είτε το προσωπικό, είτε οι επισκέπτες της εγκατάστασης.

Πυρόσβεση

Η πυρανίχνευση είναι απαραίτητη για να εντοπίσουμε το κίνδυνό αλλά εξίσου σημαντικό είναι και να τον εξαλείψουμε.

Μαζί με την μελέτη της πυρανίχνευσης γίνεται και μελέτη για την πυρόσβεση, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, και ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του χώρου, τοποθετούνται πυροσβεστήρες Συστήματα Ολικής Κατάκλισης CO2, Συστήματα Ολικής Κατάκλισης FM200, Συστήματα INERGEN (IG-541) και Συστήματα Κατάσβεσης.

Η Mega Sprint Guard είναι επίσημος αντιπρόσωπος της Ιταλικής κατασκευάστριας εταιρίας Tecnofire, ηγέτιδας στον τομέα της πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Η Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Πολιτική απορρήτου
Ακολουθήστε μας
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.