Θεσσαλονίκη 12 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-​Νέων Μουδανιών
Emailinfo@megaguard.gr
  • Ελληνικα
  • Αγγλικα

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ (PATROL)

H MEGA SRPINT GUARD ELECTRONIC SYSTEMS A.E.πραγματοποιεί εποχούμενες περιπολίες ενός ή δύο ατόμων για την επιτήρηση και τον έλεγχο χώρων και εγκαταστάσεων των πελατών της, για τη διασφάλιση της περιουσίας των προσώπων και του εξοπλισμού των πελατών της, όπως ορίζονται σε οικείες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

patrol1

Οι τακτικές υπηρεσίες περιπολίας διενεργούνται κυρίως στην πλειοψηφία τους τις νυχτερινές ώρες.  Υπάρχει πιθανότητα όμως να ζητηθεί η αναφερόμενη Υπηρεσία καθ’ όλο το 24ωρο.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, το προσωπικό της MEGA SRPINT GUARD ELECTRONIC SYSTEMS A.E. που εκτελεί υπηρεσίες patrol ενεργεί για:

  • μετάβαση με περιπολικό όχημα στα σημεία όπως ορίζονται στο περιεχόμενο του έργου
  • επιτήρηση των φυλασσόμενων χώρων μέσω ελέγχου συγκεκριμένων σημείων
  • επιβεβαίωση μέσω συστήματος εποπτείας για την μετάβαση, παρουσία και αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων στα σημεία
  • διαχείριση της ασφάλειας στον τομέα αρμοδιότητάς του στις περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων
  • ενεργοποίηση διαδικασιών και κλήση των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων ή αστυνομικών αρχών κατά τον εντοπισμό παράνομων ή ύποπτων ενεργειών,
  • παρατήρηση και καταγραφή των δεδομένων αναφορικά με ύποπτο συμβάν ή άλλη ενέργεια
  • παροχή πληροφοριών για την εξέλιξη των περιστατικών και λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων απαιτούνται ανά περίπτωση
  • συμπλήρωση αναφορών συμβάντων

patrol2

Το εξειδικευμένο προσωπικό της που διενεργεί τους εποχούμενους ελέγχους δύναται, μετά από απαίτηση του πελάτη να εισέρχεται εντός του κτιρίου και να διενεργεί εσωτερικό έλεγχο στους χώρους του κτιρίου που θα του υποδειχθούν αλλά και να ελέγχει την καλή λειτουργία των συστημάτων του πελάτη (π.χ. συστήματα ασφαλείας, συστήματα SCADA  και ό,τι άλλο του ζητηθεί, συμπληρώνοντας έντυπο με τις ειδικές σχετικές ενδείξεις).

Το σύνολο των εποχούμενων περιπολιών ελέγχεται από το Κέντρο Λήψης Σημάτων της εταιρείας μας και τα δεδομένα (προσωπικά, επαγγελματικά και γεωχωρικά) προστατεύονται σύμφωνα τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Πολιτική απορρήτου
Ακολουθήστε μας
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.