Θεσσαλονίκη 12 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-​Νέων Μουδανιών
Emailinfo@megaguard.gr
 • Ελληνικα
 • Αγγλικα

HomeΣχετικά με ΕμάςΠολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική της MEGA SPRINT GUARD είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, παράγοντας και διακινώντας προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σύγχρονων καταναλωτών.

Η εταιρεία δεσμεύεται και στοχεύει πάντοτε στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων που:

 • συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις που τα αφορούν
 • είναι κατάλληλα και ασφαλή για την χρήση για την οποία προορίζονται

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της MEGA SPRINT GUARD είναι η ποιότητα που πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα απαιτήσεών του (ποιότητα, εξυπηρέτηση, επικοινωνία, ανταπόκριση σε πιθανά παράπονα).

Η Διοίκηση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας(ΣΔΠ) που εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις σχετικές με:

Τα πρότυπα EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Τα συστήματα βελτιώνονται και θα βελτιώνονται διαρκώς για να καλύπτουν πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας.

Η MEGA SPRINT GUARD παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών, τις εξελίξεις στην αγορά καθώς και την νομοθεσία, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Οι αντικειμενικοί στόχοι  γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρία περιλαμβάνουν:

 • άρτια και συνεπής παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και προϊόντων
 • συμπίεση του ποσοστού αστοχιών κατά την παροχή υπηρεσιών και τον ποιοτικό έλεγχο
 • αύξηση των πελατών
 • μείωση των παραπόνων  των πελατών

Παρακολούθηση Στόχων Ποιότητας

 Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται  Δείκτες Ποιότητας, που παρακολουθούνται με ευθύνη του Δ/ντή  Διαχείρισης  Ποιότητας και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των ανασκοπήσεων του ΣΔΠ. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει τον βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας.

Η διοίκηση της MEGA SPRINT GUARD δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας που να εναρμονίζεται πλήρως με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Κύριοι άξονες της πολιτικής Ποιότητας:

 • η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • η ικανοποίηση του πελάτη
 • η διαρκής βελτίωση
Η Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Πολιτική απορρήτου
Ακολουθήστε μας
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.