Θεσσαλονίκη 12 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-​Νέων Μουδανιών
Emailinfo@megaguard.gr
 • Ελληνικα
 • Αγγλικα

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι λιμένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας. Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο τον ∆εκέµβριο του 2002 προχώρησε στην τροποποίηση της Διεθνούς Σύµβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (σύµβαση SOLAS – Safety Of Life at Sea) και την υιοθέτηση του διεθνούς κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων (Kώδικας ISPS –Ιηternational ships and ports security).

Η MEGA SPRINT GUARD A.E. έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφαλείας (Α.Ο.Α.) και διαθέτει την δυνατότητα να εκπονεί αξιολογήσεις ασφαλείας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, καθώς και σχέδια ασφαλείας λιμένων για την προστασία αυτών από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με τον κώδικα I.S.P.S. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε λιμάνια.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Επιλογή και εκπαίδευση επιχειρησιακού προσωπικού, σύνταξη εγχειριδίων και σχεδίων ασφαλείας, ανάπτυξη διαδικασιών.
 • Αξιολόγηση τρωτότητας, έρευνες ασφάλειας και συμβουλή στη λήψη αντιμέτρων.
 • Διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένα μεταξύ άλλων και στις σχετικές κατευθύνσεις του ΙΜΟ προκειμένου συμφώνα και με τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας, τα πρόσωπα που θα απασχοληθούν σε μια λιμενική εγκατάσταση να έχουν λάβει προηγούμενα όλες τις απαιτούμενες γνώσεις.
 • Έλεγχος επιβατών, πληρωμάτων και επισκεπτών κρουαζιερόπλοιων, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου σε λιμενικές εγκαταστάσεις εφ’ όσον απαιτείται – φυσικός έλεγχος, μεταλλικοί ανιχνευτές και ακτινοσκοπικά μηχανήματα
 • Ασφάλεια Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζώνης για πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Διάθεση εκπαιδευμένων σκύλων.

Στις κύριες δραστηριότητες μιας κυνοτεχνικής μονάδας, συγκαταλέγονται:

 • Ο εντοπισμός έκνομων ενεργειών παράκαμψης των μέτρων ασφαλείας ISPS στις λιμενικές εγκαταστάσεις και τα πλοία.
 • Φύλαξη ή εντοπισμός ανθρώπινης παρουσίας.
 • Ο εντοπισμός απόπειρας παραβίασης, ληστείας και κλοπής εμπορευμάτων κατά τη στάθμευση ή άλλου τύπου επιθέσεις ή έκνομες ενέργειες.
 • Η επιτήρηση και ο έλεγχος εισόδων και εξόδων επιβατών και οχημάτων – φορτηγών, συμπεριλαμβανομένων και των περιεχομένων τους.
 • Εντοπισμός πραγμάτων, ανίχνευση ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών
 • Παροχή Παρακολούθηση συστημάτων CCTV και ανίχνευσης εισβολέων – περιπολίες ασφαλείας με τη χρήση εκπαιδευμένων σκύλων.
 • Επάνδρωση σημείων ελέγχου πρόσβασης σε λιμενικές εγκαταστάσεις
 • Έλεγχος οχημάτων κατά την είσοδό τους σε λιμενικές εγκαταστάσεις – έλεγχος φορτίου, αποθηκευτικών χώρων και οχημάτων
 • Σχεδιασμός Εκτάκτων Καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κρίσεων και της επιχειρησιακής συνέχειας

Η MEGA SPRINT GUARD A.E. και οι συνεργάτες της διαθέτουν εμπειρία στην εκπόνηση ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ, στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και στην  παροχή υπηρεσιών κυνοτεχνικών μονάδων (Κ9 Unit) για ελέγχους ασφαλείας.

Η Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Πολιτική απορρήτου
Ακολουθήστε μας
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.