Θεσσαλονίκη 12 χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-​Νέων Μουδανιών
Emailinfo@megaguard.gr
 • Ελληνικα
 • Αγγλικα

Πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές, σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πρόσωπα ή οχήματα σύμφωνα με το επίπεδο ασφαλείας και την χρονική στιγμή στους προστατευόμενους χώρους. Η πρόσβαση επιτρέπετε μόνο με τη χρήση του σωστού “κλειδιού” (πχ κωδικό, κάρτα κλπ).

Η εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Αccess Control), κρίνεται απαραίτητη για την αύξηση της ασφάλειας των κτιρίων και την παρακολούθηση και καταγραφή όλων των εισόδων — εξόδων στους χώρους των εξουσιοδοτημένων κατόχων του κωδικού ή της κάρτας πρόσβασης και όλων των επισκεπτών, αν τους επιτρέπεται η είσοδος.

H μεταβαλλόμενη νομοθεσία είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκή επίπεδο επιβάλει τον έλεγχο πρόσβασης και την διαβαθμισμένη πρόσβαση στους διάφορους χώρους μιας επιχείρησης, σήμερα λόγω του GDPR και στο μέλλον με άλλες παραμέτρους. Για αυτό το λόγω θα πρέπει το σύστημα να είναι εύκολα τροποποιήσιμο.

Επίσης το ίδιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή και επεξεργασία των ωρών εργασίας (χρονοπαρουσίας) των υπαλλήλων με χωριστούς αναγνώστες.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να λειτουργούν ως ανεξάρτητα για έλεγχο μιας εισόδου ή συνδυαστικά σε μεγάλες εγκαταστάσεις παρέχοντας κεντρικό έλεγχο. Τα συστήματα αυτά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Stand­alone συστήματα

Τα συστήματα αυτά είναι τα πλέον οικονομικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισερχόμενων ατόμων σε ένα χώρο. Εγκαθίστανται παραπλεύρως της κύριας εισόδου του επιτηρούμενου χώρου και επιτρέπουν την εισόδου στον χώρο, μόνο στα άτομα που έχουν κατάλληλη εξουσιοδότηση. Για να επιτύχουν τον έλεγχο αυτόν επιβεβαιώνουν την ταυτότητα τους με ένα εκ των ακολούθων τρόπων.

 • Την πληκτρολόγηση έγκυρου κωδικού στο πληκτρολόγιο της εισόδου
 • Την παρουσίαση έγκυρης κάρτας proximity στον καρταναγνώστη εισόδου
 • Την επιβεβαίωση της ταυτότητας των εισερχόμενων ατόμων με την αναγνώριση του δακτυλικού τους αποτυπώματος αυτών

Συστήματα Access Control μικρής – μεσαίας κλίμακας

Τα συστήματα ελέγχου διακίνησης της κατηγορίας αυτής είναι κεντρικά και επιτηρούνται – επιβλέπονται από ένα ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ( σε διάταξη server –client),οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για τον προγραμματισμό του συστήματος, όσο και για την καταγραφή και αποθήκευση του ιστορικού διακίνησης των εισερχόμενων ατόμων στους επιτηρούμενους χώρους.

Ο έλεγχος της εισόδου/​εξόδου στους επιτηρούμενους χώρους των εξουσιοδοτημένων μόνο ατόμων επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση παραπλεύρως των επιτηρούμενων θυρών ενός από των παρακάτω συσκευών

 • Καρταναγνώστης proximity (αντιβανδαλικού τύπου ή απλούς)
 • Καρταναγνώστης proximity με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο (αντιβανδαλικού τύπου ή απλούς)
 • Αναγνώστης δακτυλικού αποτυπώματος

Συστήματα Access Control μεγάλης κλίμακας

Τα συστήματα αυτά έχουν την ίδια διαμόρφωση και δομή με τα συστήματα της προηγούμενης κατηγορίας (κεντρικά συστήματα που επιτηρούνται – επιβλέπονται από ένα ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε διάταξη server – client, τοπικούς ελεγκτές (σειριακούς ή δικτυακούς) που επιτηρούν τον εξοπλισμό μίας θύρας και καρταναγνώστες διαφόρων τύπων (proximity, δακτυλικού αποτυπώματος κ.λ.π))

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα:

 • Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί δικτυακά και να μπορεί η επιχείρηση απομακρυσμένα να έχει τη διαχείριση και έλεγχο κάθε σημείου ελέγχου
 • Την επιλογή για κάθε άτομο ξεχωριστά με άδεια εισόδου σε διάφορα σημεία και μη επιτρεπόμενης εισόδου σε άλλα.
 • Τοπική και απομακρυσμένη καταγραφή εισόδου και εξόδου του κάθε ατόμου
 • Πλήρης καταγραφή κινήσεων σε συγκεκριμένους χώρους της επιχείρησης
 • Οριοθέτηση ζωνών και ωραρίου ελεγχόμενης πρόσβασης εντός της επιχείρησης
 • Καταγραφή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης ανθρώπινου δυναμικού από το χώρο εργασίας
 • Υπολογισμός του ακριβή χρόνου παραμονής στον εργασιακό χώρο του κάθε εργαζομένου
 • Εισαγωγή κατάστασης εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο για άδειες, ασθένειες, επαγγελματικά ταξίδια και ακύρωση πρόσβασης στο διάστημα αυτό.
 • Δυνατότητα εξαγωγής και εκτύπωσης όλων των αναφορών σε Microsoft excel αρχείο

Γενικά η ταυτοποίηση των χρηστών μπορεί να επιτευχθεί με:

 • Κωδικούς πρόσβασης:Το αναγνωριστικό είναι ο κωδικός. Ο κωδικός πρέπει να πληκτρολογηθεί στο πληκτρολόγιο. Ο ίδιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους χρήστες. Θεωρητικά είναι το λιγότερο ασφαλές.
 • Ραδιοσυχνοτήτων:Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται κυρίως σε γκαράζ προσβάσεις λόγω της ευκολίας που επιτρέπεται από τη μεγάλη απόσταση μεταξύ του αναγνωριστικού (τηλεχειριστήριο) και του αναγνώστη.
 • Μαγνητικές κάρτες ή Επαγωγικές κάρτες: Το αναγνωριστικό φέρεται κοντά στον αναγνώστη, σε μια απόσταση μερικών εκατοστών. Η ανάγνωση διεξάγεται μέσω της μετάδοσης δεδομένων ραδιοσυχνότητας. Είναι ένας εύκολος και ασφαλής μέθοδος. Το αναγνωριστικό είναι συνήθως μια κάρτα εγγύτητας (σαν πιστωτική κάρτα) ή πλαστικό μπρελόκ, δεν χρειάζεται μπαταρία.
 • Bluetooth:Έλεγχος πρόσβασης μέσω τηλεφώνου με τεχνολογία Bluetooth. Το κινητό τηλέφωνο  προσδιορίζει τον χρήστη. Το πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η μεγάλη απόσταση του αναγνώστη, το οποίο είναι βολικό για το όχημα ή πεζό.
 • Συστήματα βιομετρικού ελέγχου:Βιομετρική ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή προσώπου ή ήριδας. Αυτό προσδιορίζει τον χρήστη μέσω των χαρακτηριστικών του, τα οποία είναι ανεπανάληπτα και μοναδικά για κάθε άτομο, και η οποία δίνει ένα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όλο το 24ωρο να συζητήσουμε για οποιαδήποτε προϊόντα σας ενδιαφέρουν, για τις προσφορές μας, τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Η Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»
Πολιτική απορρήτου
Ακολουθήστε μας
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://megaguard.gr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.