Προσωπικό

Το προσωπικό της MEGA SPRINT GUARD Α.Ε. είναι άριστα εκπαιδευμένο στις πιο σύγχρονες παγκόσμια μεθόδους, ασφάλειας και φύλαξης.

H εταιρεία απασχολεί εκατοντάδες άτομα προσωπικό το οποίο κατανέμεται:
Φύλακες: προσωπικό ασφαλείας, φύλακες, αρχιφύλακες, επόπτες κ.λ.π.
Υπάλληλοι γραφείου: Διοικητικό προσωπικό– γραμματεία– λογιστήριο –εισπράξεις –πωλήσεις –διεύθυνση
Τεχνικό προσωπικό: ηλεκτρολόγοι-​εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας-​κάμερες κ.λ.π.
Οδηγοί: Πληρώματα περιπολικών άμεσης επέμβασης
prosopiko
grafima 1grafima 2


grafima 3grafima 4


Μεγάλο πλεονέκτημα της MEGA SPRINT GUARD Α.Ε. σε ότι αφορά το προσωπικό της σε σχέση με τις άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες, είναι η χαμηλή εναλλαγή του προσωπικού και οι ελάχιστες αποχωρήσεις εργαζομένων από την εταιρεία, που έχουν σαν αποτέλεσμα, υψηλή εμπειρία και άριστη παροχή υπηρεσιών.

mega guard building

Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού

Μέσα από μια σειρά διαδικασιών, που δεν αντιτίθεται στους ισχύοντες νόμους αναφορικά με την επιλογή προσωπικού, η Mega Sprint Guard Α.Ε. συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους για την κάλυψη μιας εργασιακής θέσης. Με βάση αυτές γίνεται η επιλογή του ατόμου που θεωρείται το πλέον κατάλληλο.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η παρακάτω:

· Ελάχιστα Προσόντα

Σύμφωνα με τα πρότυπα της MEGA SPRINT GUARD τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ασφαλείας είναι :
 • Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας βάση του Ν 251897
 • Λευκό ποινικό μητρώο κατ απαίτηση και του Ν.2518/97
 • Εγρήγορση , ευθυκρισία, ευστροφία
 • Αυτοπεποίθηση – επαγγελματική προσέγγιση
 • Εργατικότητα και καλή επικοινωνία
 • Ωριμότητα και αίσθημα καθήκοντος
 • Καλή γενική φυσική κατάσταση, καλή εμφάνιση, κανονική αναλογία ύψους και βάρους
 • Να αντέχει σε ορθοστασία και διαλλειματική βάδιση τουλάχιστον 8 Hr
 • Να μπορεί να τρέξει 1000m σε 5 min της ώρας
 • Δυνατότητα μεταφοράς βάρους τουλάχιστον 30 Kg σε απόσταση 50m
 • Κανονική όραση 1010 ( με χρήση γυαλιών)
 • Ικανότητα να διακρίνει τα κοινά χρώματα
 • Πλήρη ακουστική οξύτητα
 • Γραμματικές γνώσεις (απόφοιτος Λυκείου)

· Ανάλυση Εργασίας (Job Analy­sis).

Δηλαδή η λεπτομερής περιγραφή του έργου της φύλαξης που θα κληθεί να εκτελέσει ο υποψήφιος, καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες θα εργαστεί. Οι παραπάνω πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται συνήθως από το προσωπικό που ήδη εργάζεται σε μια υπηρεσία φύλαξης και διευκολύνουν τον Υπεύθυνο Προσωπικού στο να διευκρινίσει τη φύση της εργασίας και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το άτομο που θα προσληφθεί.

· Αίτηση του υποψηφίου για μια θέση

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το συμπληρωματικό έντυπο της Αίτηση Πρόσληψη, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων και ερωτήσεις για το κάπνισμα και άλλα θέματα υγείας τα οποία θα ήταν πιθανό να επηρεάσουν τη δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης των καθηκόντων κατά τα πρότυπα MEGA SPRINT GUARD και σύμφωνα με τους κανονισμούς του πελάτη

· Τεστ ικανότητας – δεξιοτήτων.

Όλο το προσωπικό ασφαλείας της MEGA SPRINT GUARD SECU­RITY υποβάλλεται σε τεστ ικανοτήτων-​δεξιοτήτων. Μια δοκιμασία την οποία οφείλει να περάσει επιτυχώς για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του. Τα τεστ αυτά στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατό

α) Να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον.
β) Να εντοπιστεί η φύλαξη που ταιριάζει στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.
γ) Να αξιοποιηθούν στο βέλτιστο βαθμό οι διαπιστωμένες ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει το άτομο.
δ) Να ελεγχθεί κατά πόσο η ήδη επιλεγμένη ασκούμενη ειδικότητα ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.
ε) Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόμου.

Διαδικασία Πρόσληψης

Η MEGA SPRINT GUARD SECU­RITY βλέποντας ότι ο υποψήφιος υπάλληλος τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προχωράει στην πρόσληψη του προσφέροντας ικανοποιητικές αποδοχές, στόχους και ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας.

Το γεγονός αυτό μας αναδεικνύει ως τον πλέον προτιμώμενος εργοδότη στην ελληνική αγορά υπηρεσιών ασφαλείας. Εκατοντάδες αιτήματα προσλήψεων που απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού της εταιρείας επιβεβαιώνουν τη φήμη της MEGA SPRINT GUARD και τη δυνατότητα της να μπορεί να επιλέγει ανά πάσα στιγμή νέο προσωπικό με τα αυστηρά κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει.

Διασφάλιση ποιότητας

Η MEGA SPRINT GUARD είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008 και στον τομέα των Υπηρεσιών Φύλαξης .Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούνται με συνέπεια και πληρότητα όλες οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και ότι όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα αρχειοθετούνται για μελλοντική αναφορά

Βασική Εκπαίδευση

Μετά την πρόσληψη του, το προσωπικό ασφαλείας συμμετέχει υποχρεωτικά στην Βασική Εκπαίδευση Υπαλλήλων, Ασφαλείας σύμφωνα με το περίγραμμα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Υπηρεσίες Φύλαξης Φυσικών Προσώπων και Ιδιοκτησιών.

Rate this item
(4 votes)

Η φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»

Επικοινωνία

MEGA SPRINT GUARD A.E.

ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 29-​ΖΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

210 5748041, FAX 210 5748058

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΔΥΤΟΥ 34, ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ-​ΣΟΧΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23940 25818, FAX 23940 20142

info@​megaguard.​gr

Κοινωνική Δικτύωση

Sign up to our newslet­ter:

Joom­la­Man