Διοίκηση

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζετε στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου, :

synetwn

Σήμερα η εταιρεία διοικείται από τους κάτωθι:

ΤΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η οποία υπό την ιδιότητα της Προέδρου συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την ιδιότητα της Διευθύνουσας Συμβούλου, ενεργώντας μόνη της και με την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε δημόσια, δημοτική κ.λπ. Αρχή και Υπηρεσία, σε όλα τα Δικαστήρια και σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όλες τις συναλλαγές και πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28του καταστατικού της εταιρείας, εκτός απ’ αυτές για τις οποίες προβλέπεται συλλογική ενέργεια.

Ειδικός Σύμβουλος: Παππάς Παναγιώτης

Rate this item
(3 votes)

Η φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας συνοψίζεται στο απόφθεγμα, ενός από τους επτάσοφούς της αρχαιότητας του Πιττακού του Μυτιληναίου :

«Συνετών ανδρών, πριν γενέσθαι τα δυσχερή, προνοήσαι όπως μη γένηται· ανδρείων δε, γενόμενα ευ θέσθαι»

Επικοινωνία

MEGA SPRINT GUARD A.E.

ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 29-​ΖΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

210 5748041, FAX 210 5748058

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΔΥΤΟΥ 34, ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ-​ΣΟΧΟΥ, ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23940 25818, FAX 23940 20142

info@​megaguard.​gr

Κοινωνική Δικτύωση

Sign up to our newslet­ter:

Joom­la­Man